COVID & FEL

De Corona-maatregelen dwingen FEL om alle indooractiviteiten stop te zetten cfr de geldende maatregelen en dit sinds woensdag 28/10/2020
Het plan om op 01/0/2021 in buitenbubbels van 9 opnieuw op te starten is omwille van lockdown 3.0 per 27.03.2021  geannuleerd. Ik hoop jullie snel terug te mogen verwelkomen bij FEL op de ene of andere manier.

Om zeker te zijn dat FEL, van zodra het mag , weer volledig operationeel kan zijn, is de harde en erg moeilijke keuze gemaakt om het dubbel overbruggingsrecht te aanvaarden met het gevolg dat er geen enkele activiteit mag plaatsvinden.

 

UPDATE dd 1/01/2021 - 11u24 : Gratis online les geven mag dan TOCH NIET

Zie onderstaande reactie Unizo nav vraag aan hun juridische dienst door Fitness.be

"De Sociale Verzekeringsfondsen hebben inderdaad de beslissing genomen om bij online gratis lessen het recht op het dubbel overbruggingsrecht niet toe te kennen. Ze doen dat op een eigen interpretatie van de wet. Die zegt dat het overbruggingsrecht enkel kan worden toegekend aan ondernemingen die geen ‘zelfstandige activiteit’ of ‘beroepsactiviteit’ uitoefenen. De wet gebruikt beide termen, maar definieert die niet.

De sociale verzekeringsfondsen hanteren de interpretatie dat alle activiteiten die kaderen in de zelfstandige activiteit onder die begrippen vallen. Dus van zodra de activiteit klantenbinding tot doel heeft, gaat het volgens hen om een ‘zelfstandige’ of ‘beroepsactiviteit’.

Die interpretatie grenst aan het belachelijke. Ook het versturen van nieuwsbrieven, het antwoorden op mails, het opbellen van klanten, … zouden dus allemaal onder de term ‘zelfstandige’’ of ‘beroepsactiviteit’ vallen, waardoor je het overbruggingsrecht zou verliezen.

Wij kunnen hier niet mee akkoord gaan. Het overbruggingsrecht is een vergoeding ter vervanging van het wegvallen van het inkomen ten gevolge van corona. Het heeft tot doel je een vervangingsinkomen te geven van als je zelf door de coronamaatregelen geen inkomen meer kan verwerven. De wet spreekt in een aantal gevallen zelf van de situatie waarin “de zelfstandigen die in de voorbije maanden hun rentabiliteit zagen kelderen naar aanleiding van de COVID-19-crisis en [daardoor] hun activiteit niet kunnen hernemen op een manier waarop zij een leefbaar inkomen kunnen halen uit hun activiteit.”

Wij volgen dus het standpunt van de Vlaamse Overheid aan de fitnesstrainers. De houding van de sociale verzekeringsfondsen is in deze onaanvaardbaar. Het spreekt voor zich dat wij dit aankaarten bij de bevoegde ministers."